Elementy do zgrzewania

Elementy do zgrzewania - Bolce bez gwintu UT

Elementy do zgrzewania - Bolce z gwintem PT

Elementy do zgrzewania - Bolce z gwintem RD

Elementy do zgrzewania - Tulejki z gwintem wew. IT