Kołnierz cylindryczny

Kołnierz cylindryczny sześciokątny na połowie otwarty

Kołnierz cylindryczny sześciokątny otwarty