Kołnierz cylindryczny

Kołnierz cylindryczny sześciokątny na połowie zamknięty

Kołnierz cylindryczny sześciokątny zamknięty