MAXLOK kołnierz standardowy

MAXLOK kołnierz powiększony

MAXLOK kołnierz grzybkowy

MAXLOK kołnierz wpuszczany