Briv kołnierz standardowy

Briv kołnierz wpuszczany