Chobert kołnierz standardowy

Chobert kołnierz wpuszczany