Koła przemysłowe – medium AB

Wielen met aluminiumkern – zwarte gevulkaniseerde rubberband 72° Shore A – 2 standaard kogellagers

 

Roues avec noyau aluminium – bandage caoutchouc noir vulcanisé 72° Shore A – 2 roulements à billes standards

 

Wheels with an aluminium centre – black vulcanized rubber tyre 72° Shore A – 2 standard ball bearings

 

Räder mit Aluminiumradkörper – schwarze vulkanisierte Gummibereifung 72° Shore A – 2 Standard Kugellager

 

 

numer katalogowy kolo1 kolo2 kolo13 kolo14 kolo8 kolo12
WTAB 1002 6150 100 40 50 15 180 10
WTAB 1252 6150 125 38 50 15 200 10
WTAB 1503 6440 150 50 62 20 300 12
WTAB 1603 6440 160 50 62 20 350 12
WTAB 2003 6440 200 50 62 20 450 12

 

numer katalogowy kolo1 kolo9 kolo6 kolo10 kolo7 kolo8
JTAB 1005 6150 BTAB 1005 6150 100 12 128 40 134 180
JTAB 1255 6150 BTAB 1255 6150 125 12 155 42,5 134 200

 

 

numer katalogowy
kolo1 kolo3 kolo3 kolo3 kolo6 kolo10 kolo7 kolo8
JTAB 1002 6150 BTAB 1002 6150 FTAB 1002 6150 100 105 X 88 80 x 60 8,5 128 40 134 180
JTAB 1252 6150 BTAB 1252 6150 FTAB 1252 6150 125 105 X 88 80 x 60 8,5 155 42,5 134 200
JTAB 1253 6150 BTAB 1253 6150 FTAB 1253 6150 125 135 x 110 105 x 75 / 80 10,5 155 42,5 134 200
JTAB 1503 6440 BTAB 1503 6440 FTAB 1503 6440 150 135 x 110 105 x 75 / 80 10,5 188 53 160 300
JTAB 1603 6440 BTAB 1603 6440 FTAB 1603 6440 160 135 x 110 105 x 75 / 80 10,5 193 53 160 350
JTAB 2003 6440 BTAB 2003 6440 FTAB 2003 6440 200 135 x 110 105 x 75 / 80 10,5 238 53 160 450