MFX 20-KVO MASTERGRIP – nitonakrętki otwarte aluminium kołnierz wpuszczany mini

ϕd I
[+0.5/-0]
nfx1 Indeks nr. ϕDk
[+0/-0.5]
k
ϕd
[+0,-0.2]
nf4 mfx2 mfx3
mm mm mm mm mm mm Nm N N
M3
ϕ5.0
9.5 0.5 – 2.5 20M03KVO1 6.0 0.7 4.9 2.0 1.700 700
M4
ϕ6.0
10.0 0.5 – 3.0 20M04KVO1 7.0 0.7 5.9 4.0 2.840 1.080
M5
ϕ5.0
11.5 0.5 – 3.0 20M05KVO1 8.0 0.7 6.9 4.5 5.250 1.180
M6
ϕ9.0
14.0 0.5 – 3.0 20M06KVO1 10.0 0.7 8.9 9.6 9.680 1.960
M8
ϕ11.0
15.5 0.5 – 3.0 20M08KVO1 12.0 0.7 10.9 14.0 15.680 2.060