Nity otwarte SSD SSBS z łbem kulistym A2

 

 

Ø L M ØE ØB D NR
min max min max max max kN kN  
3.2 0.8 1.6 3.28 3.38 4.8 7.8 1.9 6.7 1.1 2.45 3.12 SSD 41 SSBS
1.6 3.2 6.4 9.4 SSD 42 SSBS
3.2 4.8 8.0 11.0 SSD 43 SSBS
4.8 6.4 9.5 12.6 SSD 44 SSBS
6.4 7.9 11.1 14.2 SSD 45 SSBS
7.9 9.5 12.7 15.7 SSD 46 SSBS
9.5 12.7 15.9 18.9 SSD 48 SSBS
4.0 1.6 3.2 4.06 4.17 7.0 10.5 2.4 8.4 1.2 4.01 5.03 SSD 52 SSBS
3.2 4.8 8.6 12.1 SSD 53 SSBS
4.8 6.4 10.2 13.7 SSD 54 SSBS
6.4 9.5 13.3 16.9 SSD 56 SSBS
4.8 1.6 3.2 4.88 4.98 7.6 11.7 2.9 10.0 1.4 4.45 6.12 SSD 62 SSBS
3.2 6.4 10.8 14.9 SSD 64 SSBS
6.4 9.5 14.0 18.0 SSD 66 SSBS
9.5 12.7 17.2 21.2 SSD 68 SSBS
12.7 15.9 20.3 24.4 SSD 610 SSBS
22.3 25.4 29.7 33.9 SSD 612 SSBS