Opaski niskoprofilowe – Opaska StepLess 192

 

Elementy kompensujące: pozwalają na montaż na elementach o nierównych wymiarach oraz kompensują zmianę średnicy w wyniku wahań temperatury
Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne zaciskanie oraz równomierny nacisk powierzchniowy na całym obwodzie
Niewielka wysokość po zamontowaniu: minimalny rozmiar, powoduje tylko niewielką utratę wyważenia części obrotowych
Nowoczesna konstrukcja haczyka napinającego: szybki i prosty montaż, duże siły nacisku radialnego
Krawędzie taśmy bez zadziorów: zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części

 

Materiał
192 Stal nierdzewna, materiał nr 1.4301/UNS S30400

 

Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227
192 ≥ 1000 h

 

Serie
Średnica nominalna / szerokość x grubość / el. komp.
19,5 – 60,0 mm / 10,0 x 0,8 mm / 1 fala
40,0 – 120,5 mm / 10,0 x 0,8 mm / 3 fale

 

Na żądanie dostępne są średnice w krokach co 0,5 mm.

 

Niektóre średnice dostępne są tylko w przypadku zamówienia określonej, minimalnej liczby opasek.

 

Opaski niskoprofilowe Oetiker StepLess® 192 produkowane są w wariancie z elementem kompensującym w postaci jednej fali lub trzech fal. Wymiary opasek z serii standardowej określane są na podstawie wymaganej siły nacisku radialnego, charakteru zastosowania oraz wymaganych właściwości uszczelniających/ mocujących w określonych warunkach i środowisku użytkowania. Przy doborze średnicy opaski należy dokładnie ustalić wymiary łączonych za jej pomocą elementów, aby zapewnić skuteczność połączenia. Ważnymi czynnikami przy doborze odpowiedniej średnicy opaski są twardość zmierzona durometrem oraz pożądany stopień ściśnięcia materiału, z którego wykonane są łączone elementy.

 

Haczyki napinające
Haczyki napinające to elementy wykorzystywane do zamykania opasek niskoprofilowych StepLess® 192. Narzędzie do zaciskania produkcji Oetiker zaczepiane jest w obu elementach napinających, a ruch narzędzia powoduje zmniejszenie średnicy opaski do punktu, w którym haczyk napinający na wierzchniej warstwie taśmy całkowicie zaczepi się w haczyku blokującym.

 

Zmniejszenie średnicy opaski jest w znacznym stopniu proporcjonalne do zaciśniętej odległości, ale zależy również od zdolności do kompensacji tolerancji oraz wymaganej siły nacisku radialnego.

 

Teoretyczna maksymalna redukcja średnicy określana jest następującym wzorem:

 

Maks. redukcja średnicy = Przesunięcie przy zamykaniu \ π

 

Kompensacja tolerancji
Fale elementu kompensującego stają się aktywne, gdy średnica łączonego elementu jest większa niż nominalna średnica opaski. Gdy nacisk materiału na opaskę przekroczy siłę sprężystości zgięć harmonijkowych, zaczynają się one prostować, umożliwiając zaczepienie haczyków napinających i mocujących.

 

Sprężystość zgięć harmonijkowych pozwala na kompensację różnic średnicy powstających wskutek działania temperatury lub drgań.

 

Dobierając średnicę nominalną opasek niskoprofilowych Oetiker StepLess® 192 należy uwzględnić minimalną średnicę łączonych elementów umożliwiającą optymalne ściśnięcie przewodu elastycznego lub uszczelki. W przypadku łączenia elementów o maksymalnej wartości średnicy należy pamiętać, że zgięcia harmonijkowe muszą być zdolne do wydłużenia umożliwiającego zwiększenie średnicy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zamknięcia zamka, uwzględniając określoną maksymalną siłę zacisku zaciskarki oraz określone maksymalne wydłużenie zgięć harmonijkowych elementu kompensującego.

 

Ogólna sprawność łączenia zależy bezpośrednio od właściwości elementu kompensującego oraz właściwości i tolerancji wymiarowych materiałów, z których wykonane są łączone elementy.

 

Zalecenia montażowe
Opaski te można zakładać za pomocą zaciskarek ręcznych dostosowanych do takiej konstrukcji opaski lub za pomocą zaciskarek pneumatycznych odpowiednich w przypadku zakładania wielu opasek. Aby zamknąć opaskę, należy włożyć szczęki zaciskarki w oba haczyki napinające. Po uruchomieniu narzędzia pneumatycznego lub zaciśnięciu zaciskarki ręcznej, w wyniku przesunięcia obu haczyków napinających, średnica opaski niskoprofilowej StepLess® 192 ulega zmniejszeniu do uzyskania pożądanego wymiaru. Kształt opasek niskoprofilowych StepLess® 192 sprawia, że po uzyskaniu tej średnicy wewnętrzna krawędź haczyka napinającego na wierzchnim odcinku taśmy blokuje się samoczynnie w haczyku blokującym.

 

Wygenerowany nacisk powierzchniowy zależy od kryteriów doboru opaski, w szczególności od jej średnicy oraz właściwości materiału, z którego wykonane są łączone elementy. Skuteczność uszczelnienia zależy w największym stopniu od sprężystości ściśniętego elementu łączonego oraz napięcia elementów kompensujących.

 

Stosowanie pneumatycznych narzędzi ze sterowaniem elektronicznym Oetiker ELK zapewnia pełne monitorowanie oraz dokumentację montażu.

 

Średnica obrotu
Średnica obrotu (RD) założonej opaski może być kluczowym parametrem w przypadku zastosowań obejmujących łączenie elementów obracających się w pobliżu innych podzespołów.

 

Informacja na temat zamawiania

W przeciwieństwie do opasek z uchem, opaski niskoprofilowe StepLess® identyfikowane są za pomocą nominalnej średnicy po zamknięciu, np. 195 dla opasek, których średnica po montażu wynosi 19,5 mm.

 

Dane montażowe

Wymiary materiału (mm) Zaciskarka ręczna Zalecana zaciskarka pneumatyczna
10,0 x 0,8  mm 14100134 HO 5000 EL/HO 7000 EL

 

Informacje o zamawianiu  (Element kompensujący, 3 fale Szerokość taśmy 10 mm, grubość 0,8 mm)

Nr prod. Ø w chwili dostawy (mm) Ø nominalna, zamknięta (mm)
19200497 69 64,5
19200498 69,5 65
19200499 70 65,5
19200500 70,5 66
19200501 71 66,5
19200502 71,5 67
19200503 72 67,5
19200504 72,5 68
19200505 73 68,5
19200506 73,5 69
19200507 74 69,5
19200508 74,5 70
19200509 75 70,5
19200510 75,5 71
19200511 76 71,5
19200512 76,5 72
19200513 77 72,5
19200514 77,5 73
19200515 78 73,5
19200516 78,5 74
19200517 79 74,5
19200518 79,5 75
19200519 80 75,5
19200520 80,5 76
19200521 81 76,5
19200522 81,5 77
19200523 82 77,5
19200524 82,5 78
19200525 83 78,5
19200526 83,5 79
19200527 84 79,5
19200528 84,5 80
19200529 85 80,5
19200530 85,5 81
19200531 86 81,5
19200532 86,5 82
19200533 87 82,5
19200534 87,5 83
19200535 88 83,5
19200536 88,5 84
19200537 89 84,5
19200538 89,5 85
19200539 90 85,5
19200540 90,5 86
19200541 91 86,5
19200542 91,5 87
19200543 92 87,5
19200544 92,5 88
19200545 93 88,5
19200546 93,5 89
19200547 94 89,5
19200548 94,5 90
19200362 95 90,5
19200549 95,5 91
19200550 96 91,5
19200551 96,5 92
19200552 97 92,5
19200553 97,5 93
19200554 98 93,5
19200555 98,5 94
19200556 99 94,5
19200557 99,5 95
19200558 100 95,5
19200559 100,5 96
19200560 101 96,5
19200561 101,5 97
19200562 102 97,5
19200563 102,5 98
19200564 103 98,5
19200565 103,5 99
19200566 104 99,5
19200567 104,5 100
19200568 105 100,5
19200569 105,5 101
19200570 106 101,5
19200571 106,5 102
19200572 107 102,5
19200573 107,5 103
19200343 108 103,5
19200348 108,5 104
19200574 109 104,5
19200575 109,5 105
19200576 110 105,5
19200577 110,5 106
19200578 111 106,5
19200579 111,5 107
19200580 112 107,5
19200581 112,5 108
19200582 113 108,5
19200583 113,5 109
19200584 114 109,5
19200585 114,5 110
19200586 115 110,5
19200587 115,5 111
19200588 116 111,5
19200589 116,5 112
19200590 117 112,5
19200591 117,5 113
19200592 118 113,5
19200593 118,5 114
19200594 119 114,5
19200595 119,5 115
19200596 120 115,5
19200597 120,5 116
19200598 121 116,5
19200599 121,5 117
19200600 122 117,5
19200601 122,5 118
19200602 123 118,5
19200603 123,5 119
19200604 124 119,5
19200605 124,5 120
19200606 125 120,5