Pierścienie zaciskane wielopunktowo – Pierścienie zaciskane wielopunktowo stal nierdzewna 150

 

Jednorodny przekrój poprzeczny na całym obwodzie: stały nacisk na całym obwodzie
Elastyczna redukcja średnicy: duży nacisk powierzchniowy z możliwością regulacji, bardzo prosty montaż
Niewielka wysokość po zamontowaniu: niewielki rozmiar, nie powoduje utraty wyważenia części obrotowych
Specjalne formowanie krawędzi taśmy: ograniczone ryzyko uszkodzenia opasywanych części

 

Materiał
Stal nierdzewna, materiał nr 1.4307/UNS S30403

 

Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227

150 ≥ 800 h

 

Zakres rozmiarów
5,0 – 50,0 mm

 

Wymiary materiału
Na żądanie

 

Redukcja średnicy*
Ø 5,0 – Ø 19,0 mm: zależnie od zastosowania
Ø 19,5 – Ø 30,0 mm: maks. 20%
Ø 30,5 – Ø 50,0 mm: maks. 6 mm
Poszczególne średnice i warianty produktów dostępne są tylko przy zamówieniu określonej ilości minimalnej.

* Redukcja średnicy zależy od średnicy nominalnej pierścienia zaciskanego wielopunktowo.

 

Zastosowania
Spiralnie spawane pierścienie zaciskane wielopunktowo są w szczególności odpowiednie do łączenia elementów instalacji wodnych chłodniczych i grzewczych oraz systemów poduszek powietrznych.

 

Wymiary materiału
Pierścienie zaciskane wielopunktowo Oetiker są dostępne w wielu średnicach i wykonane z różnych materiałów. Wymiary taśmy należy ustalić z uwzględnieniem wymaganej siły nacisku radialnego i typu przewodu elastycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom uszczelnienia i/lub siłę mocowania w rzeczywistych warunkach otoczenia i przy naprężeniach mechanicznych wywieranych na pierścień zaciskany wielopunktowo.

 

Redukcja średnicy
Maksymalna możliwa redukcja średnicy zależy od średnicy nominalnej pierścienia zaciskanego wielopunktowo. Średnica nominalna pierścienia zaciskanego wielopunktowo powinna być jak najmniejsza względem średnicy łączonych elementów, aby skrócić czas kurczenia, ułatwić ustawianie we właściwym położeniu i ograniczyć obciążenie pierścienia. Firma Oetiker z przyjemnością pomoże dobrać rozwiązanie odpowiednie do konkretnego zastosowania. W czasie montażu musi nastąpić zmiana struktury materiału i rozmiaru taśmy. Należy pamiętać, że im mniejsza średnica danego pierścienia zaciskanego wielopunktowo, tym większa będzie to zmiana. Jest to spowodowane zależnością jakości materiału od średnicy.
Wymagany stopień ściśnięcia lub nacisk powierzchniowy wywierany na łączony element przez pierścień zaciskany wielopunktowo zależy od siły nacisku radialnego, która z kolei ma wpływ na właściwości mocowania i uszczelnienia. Nacisk powierzchniowy należy każdorazowo określać dla każdego zastosowania. Jeżeli stosowane są zaprojektowane do tego celu narzędzia do zaciskania Oetiker, możliwe jest uzyskanie ustalonego nacisku powierzchniowego na całym obwodzie łączonych elementów bez zakładek na wewnętrznej powierzchni pierścienia zaciskanego wielopunktowo.

 

Zalecenia do montażu pierścieni zaciskanych wielopunktowo
Pierścienie zaciskane wielopunktowo Oetiker należy montować, stosując specjalnie do tego celu zaprojektowane prasy zaciskające. Prasa zaciskająca ELS 01 Oetiker zapewnia wiele korzyści w środowisku przemysłowym, na przykład w zakresie otwierania mocowania w celu ułatwienia dostępu oraz automatycznego zamykania, aż po elektroniczną weryfikację parametrów procesowych w czasie zaciskania metodą „priorytetu siły”. Możliwe jest również stosowanie standardowych wielosegmentowych hydraulicznych i pneumatycznych pras zaciskających dostępnych na rynku. Na potrzeby zakładania niewielkiej liczby opasek o średnicy w zakresie 5,0-25,0 mm firma Oetiker oferuje bezprzewodową zaciskarkę do pierścieni CC 01.

 

Kompensacja tolerancji
Kompensacja tolerancji w czasie montażu pierścieni zaciskanych wielopunktowo Oetiker zależy w pełni od sekwencji użytego narzędzia montażowego. Zasadniczo w przypadku montażu pierścieni zaciskanych wielopunktowo Oetiker w sposób, gdzie priorytetem jest uzyskanie określonej średnicy, kompensacja tolerancji jest niemożliwa, ponieważ pierścień jest po prostu zaciskany do określonej średnicy. Oznacza to, że wszelkie odchyłki wymiarów łączonych elementów w pełni wpływają na stopień ściśnięcia lub nacisk powierzchniowy. Taki sposób montażu przedkłada uzyskanie określonej średnicy ponad wszystkie inne parametry. Dlatego uzyskanie kompensacji średnicy pierścieni zaciskanych wielopunktowo możliwe jest tylko w przypadku montażu z priorytetem siły. Ujmując to inaczej, ogólna zasada głosi, że pierścienie należy ściskać nie tak, by uzyskać określoną średnicę, ale z ustaloną empirycznie siłą, tak aby uzyskać wynikający z niej nacisk powierzchniowy. Innowacyjna koncepcja zaciskania narzędzia „Oetiker ELS 01”, zapewniająca wysoką niezawodność procesu oraz „priorytet siły”, gwarantuje weryfikowalny montaż pierścieni zaciskanych wielopunktowo Oetiker. Dostępne są również mierniki siły zamykania.